HƯỚNG DẪN Đăng Story như Facebook trên Diễn đàn

HTML tutorial
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trưởng thôn

Quản trị Diễn đàn
BQT
ADMIN
MOD
Xu
18,904
Bước 1: AE click vào mục Tạo câu chuyện

1628765184931.png

Bước 2: Mục đăng bài hiện ra. AE thêm vào các nội dung cần tạo
(1): Thêm tiêu đề
(2): Thêm nội dung và chèn ảnh
(3): Thêm ảnh vào nội dung
(4): Chọn Thêm và hoàn thành

1628765312010.png
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top