SỰ KIỆN DÂN CHƠI TRUY TÌM CAO THỦ MÙA 13

HTML tutorial
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Đại Bàng

Quản trị Diễn đàn
BQT
ADMIN
Xu
1,151
TTCT-Gioithieu-(P1).jpg


TTCT-Gioithieu-(P2).jpg


TTCT-Gioithieu-(P3).jpg

 

SBD username Tổng điểm 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01
3587 HaiPhongFC 65 0 0 5 5 10 10 10 10 10
370 Giahan2019 59 -1 5 5 5 10 0 10 10 10
978 roexe 57 5 4 5 5 -2 10 10 10 10
2876 0982436172 56 5 -1 5 5 10 10 10 10 -2
2866 DOCTHOAINT 56 5 5 0 3 10 0 10 10 10
Xem thêm
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề tương tự

Top