SỰ KIỆN DÂN CHƠI TRUY TÌM CAO THỦ MÙA 13

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đại Bàng
Đại Bàng
SỰ KIỆN DÂN CHƠI TRUY TÌM CAO THỦ MÙA 13


1. Banner TTCT.jpg
TTCT-Gioithieu-(P1).jpg


TTCT-Gioithieu-(P2).jpg


TTCT-Gioithieu-(P3).jpg

 

SBD Username Tổng điểm 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01
3587 HaiPhongFC 65 5 0 0 5 5 10 10 10 10 10
370 Giahan2019 59 5 -1 5 5 5 10 0 10 10 10
978 roexe 57 0 5 4 5 5 -2 10 10 10 10
2876 0982436172 56 4 5 -1 5 5 10 10 10 10 -2
2866 DOCTHOAINT 56 3 5 5 0 3 10 0 10 10 10
Xem thêm
6K
44
601

EMPTY99

Dân chơi
TV VIP
7 Tháng một 2022
32
7
8
Xu
110
14/1 Chốt kèo AC MILAN chấp -1,5 ft
 
Xem các câu trả lời trước đó…
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Topic khác của chuyên gia

Cộng đồng

Sự kiện
Top